KOKOUSKUTSU

25.05.2024

Hyvä Toivolan vesihuollon osuuskunnan jäsen.

Toivolan vesihuollon osuuskunnan selvitysmies Pasi Edelman kutsuu osuuskunnan jäsenet

kokoukseen Toivolan seuran talolla keskiviikkona 26.6.2024 kello 17:30 alkaen.

Osoite: Pertunmaantie 1400, 52740 Tuustaipale.

 Kokouksessa käydään läpi tilinpäätös 2023 sekä selvitystilan aikaiset asiat.

Kokouksen jälkeen keskustellaan asialistan ulkopuolella huoltokimpoista niihin haluavien kiinteistönomistajien kanssa. Kiinteistöpumppaamoita huoltanut Jani Mäntynen on esittänyt toiveensa ns. huoltokimppojen muodostamiseksi, jotta hän voisi hoitaa saman alueen pumppaamot samana päivänä.

Asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  3. Tilinpäätöksen läpikäyminen
  4. Selvitystilan aikaiset asiat
  5. Kokouksen päättäminen

Toivolan vesihuollon osuuskunnan selvitysmies

Pasi Edelman

*******************************************************************

Dear Toivola water supply cooperative member.

 Pasi Edelman, liquidator of the Toivola water supply cooperative, invites the members of the cooperative to the meeting at the Toivola club house on Wensday 26 June 2024 from 17:30.

Address: Pertunmaantie 1400, 52740 Tuustaipale.

 The meeting will review the 2023 financial statements and matters during liquidation.

After the meeting, maintenance packages will be discussed outside the agenda with property owners who want them. Jani Mäntynen, who took care of real estate pumping stations, has expressed his wish for the so-called to form maintenance packages so that he could service the pumping stations in the same area on the same day.

 

Agenda:

1. Opening of the meeting

2. Election of the chairman and secretary of the meeting

3. Going through the financial statements

4. Matters during the settlement period

5. Closing the meeting

Liquidator of the Toivola water supply cooperative

 Pasi Edelman

25.05.2024KOKOUSKUTSU
06.11.2023Selvitysmiehen tiedote
03.05.2022Tiedote 1/2022
20.01.2022Mikkelin ympäristöpalvelujen tiedote