Selvitysmiehen tiedote

06.11.2023

Toivolan Vesihuollon osuuskunta                                                         6.11.2023                                   

Saatekirje

Lähiaikoina teille lähetetään lasku, joka liittyy Toivolan vesiosuuskunnan kiinteän
omaisuuden realisointiin osana osuuskunnan lakisääteistä selvitystilaprosessia.
Luethan alla olevan saatekirjeen huolellisesti. Jos asiasta on kysyttävää,
selvitysmiehen yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen lopusta.

Mäntyharjun kunta on ostanut ylimääräisen osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti Toivolan vesihuollon osuuskunnan vesihuoltoliiketoiminnan tammikuussa 2023. Koska vesiosuuskunnalla ei ole enää osuuskunnan säännöissä määriteltyä liiketoimintaa hoidettavana ja ylläpidettävänä, on Toivolan vesihuollon osuuskunta asetettu selvitystilaan osuuskuntakokouksen päätöksellä kesäkuussa 2023.
Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt selvitystilan 4.9.2023.


Yksinkertaistetusti, selvitystila on lakisääteinen prosessi, jonka tarkoituksena on periä vanhat saatavat sekä realisoida osuuskunnan olemassa oleva kiinteä omaisuus, jakaa jäljellä olevat varat ja lopulta lakkauttaa osuuskunta. Vesihuollon liiketoimintakaupan yhteydessä Mäntyharjun kunnan vesilaitokselle siirtyi ainoastaan Toivolan vesiosuuskunnan rakennuttamat runkoverkostot, linjapumppaamot ja niihin liittyvä infra. Liiketoimintakaupan ulkopuolelle on rajattu kiinteistöpumppaamot sekä liittymäsulut. Näin ollen, kiinteistöpumppaamot ja liittymäsulut ovat edelleen Toivolan vesiosuuskunnan omaisuutta.
Vastuukysymysten kannalta on loogista, että kiinteistöpumppaamot ja liittymäsulut ovat kunkin iittymän omistajan vastuulla vesiosuuskunnan lakkauttamisen jälkeen. Jotta realisointi saadaan toteutettua, kullekin liittymänomistajalle lähetetään vastaavasti lasku joko


a) kiinteistöpumppaamosta sekä liittymäsulusta TAI
b) osa kiinteistöpumppaamosta sekä liittymäsulusta TAI
c) liittymäsulusta

Jos kiinteistöpumppaamo on useamman liittymän yhteiskäytössä, jaetaan kiinteistöpumppaamosta laskutettava summa kunkin liittymän kesken tasan. Luonnollisesti niillä osakkailla joilla jätevesi toimii vietolla, ei kiinteistöpumppaamosta laskuteta.
Edellisessä osuuskuntakokouksessa kiinteistöpumppaamoiden ja liittymäsulkujen realisoinnista tehtiin ehdotus, joka osaltaan edistää osakkaiden tasa-arvoista kohtelua kiinteän omaisuuden realisoinnissa. Näin ollen, kiinteistöpumppaamoiden laskutuksessa on sovellettu alla olevaa taulukkoa. Kaikki asennetut linjasulut myydään hintaan 30 €/kpl.

Pumppaamon asennusvuosi Myyntihinta
2006                                    100 €
2007                                    100 €
2008                                    100 €
2009                                    100 €
2010                                    100 €
2011                                    100 €
2012                                    100 €
2013                                    100 €
2014                                    150 €
2015                                    200 €
2016                                    250 €
2017                                    300 €
2018                                    350 €
2019                                    400 €
2020                                    450 €
2021                                    500 €
2022                                    500 €
2023                                    500 €

Toivon teidän maksavan lähiaikoina lähetettävän laskun mahdollisimman pian, jotta osuuskunnan selvitystilaa ei tarvitse jatkaa tarpeettoman pitkään. Laskut lähetetään joko paperiversioina tai sähköpostilla.


Ystävällisin terveisin,

Pasi Edelman
Selvitysmies
Toivolan Vesihuollon Osuuskunta
Puhelin: 0400355261
Sähköposti: pasiedelman@gmail.com

Tästä aukeaa saatekirje omaan välilehteen.

25.05.2024KOKOUSKUTSU
06.11.2023Selvitysmiehen tiedote
03.05.2022Tiedote 1/2022
20.01.2022Mikkelin ympäristöpalvelujen tiedote