VUOSIKOKOUS 2023

24.05.2023

Hyvä Toivolan vesihuollon osuuskunnan jäsen.

Toivolan vesihuollon osuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

Toivolan seuran talolla perjantaina 30.6.2023 kello 18:00 alkaen.

Osoite: Pertunmaantie 1400, 52740 Tuustaipale

Valtakirjojen tarkastaminen aloitetaan klo 17:00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä osuuskunnan asettaminen selvitystilaan. Lisäksi selvitetään kiinteistöpumppaamoiden omistussuhteet.

Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Osuuskuntakokouksen 2022 päätöksen mukaisesti lähetetään vuoden 2023 kokouskutsu sähköisesti niille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet. Muille kutsu lähetetään postitse. Kokouskutsu laitetaan esille myös osuuskunnan kotisivuille osoitteeseen www.toivolanvesihuolto.fi.

Tilintarkastajien lausunto esitetään kokouksessa. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat nähtävillä ja ladattavissa osuuskunnan kotisivuilta viimeistään 23.6.2023, viikkoa ennen kokousta. Osuuskuntalaki 5 luku 23§

Kokoukseen tulee ennakkoilmoittautua viimeistään 23.6.2023 klo 18:00 mennessä.

Ilmoittautujan on ilmoitettava puhelinnumero tai sähköpostiosoite mistä hänet tavoittaa ja kerrottava osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Asiamiehen käyttäminen on sallittua. Asiamies voi edustaa korkeintaan kolmea (3) vesiosuuskunnan jäsentä. Asiamiehen on kerrottava ennakkoilmoittautumisen yhteydessä ketä tai keitä osuuskunnan jäseniä hän edustaa. Valtakirjat voi toimittaa etukäteen osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalle tai esittää ne viimeistään kokouspaikalla ennen kokouksen alkua. Etäosallistuja-asiamiehen on toimitettava valtakirjat etukäteen tarkastettavaksi. Kokoukseen osallistuvien on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. 

Ilmoittautua voi soittamalla Vesa Jähille 040 5236 050 tai Matti Malkamäelle 040 0606 533. Sähköpostilla vesa.jahi@gmail.com.

Kokoukseen voivat osallistua vain määräaikaan mennessä ilmoittautuneet jäsenet tai heidän valtuuttamansa asiamiehet.

Etänä kokoukseen osallistujille lähetetään erikseen ohjeet yhteyden ottamisesta. Kokouksessa tullaan käyttämään yhteysohjelmana Skype-ohjelmaa.


24.05.2023VUOSIKOKOUS 2023
21.02.2023Kauppakirja allekirjoitettu
21.01.2023Pöytäkirja 14.1.2023 ylim.kokous
15.01.2023Liiketoiminnan myynti
03.05.2022Tiedote 1/2022
20.01.2022Mikkelin ympäristöpalvelujen tiedote