Vuosikokouksen päätöksiä

30.08.2020

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Toivolan seurojen talolla 30.8.202

PÄÄTÖKSIÄ:

  • käsiteltiin tilikauden 1.1 - 31.12.2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. 
  • hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden alijäämästä.
  • myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
  • valittiin Matti Malkamäki jatkamaan hallituksessa ja uudeksi hallituksen jäseneksi Pekka Marila.
  • hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020
  • hyväksyttiin arvonkorotusrahaston kartuttaminen 140 eurolla. Maksun voi suorittaa kahdessa erässä syys-lokakuussa.
  • hyväksyttiin hallituksen esitys liittymismaksun pitämisestä nykyisellä tasolla 12047,12 sisältäen osuusmaksun 100 euroa, liityttäessä molempiin järjestelmiin. 9814,34 euroa sisältäen osuusmaksun 100 euroa, liityttäessä vain toiseen järjestelmään. Näihin maksuihin lisätään vielä hyväksytty arvonkorotusrahastomaksu 140 euroa.
  • hyväksyttiin hallituksen esitys tarkentaa osuuskuntakokouksen 2019 pykälää.
  • valtuutetiin hallitus selvittämään Pekka Marilan sääntömuutos/liittymäsopimus esitykset.
09.09.2020Selvitys laskutuskulujen noususta
30.08.2020Vuosikokouksen päätöksiä