Sovitteluoikeudenkäynnin ratkaisu

27.02.2022

SOVITTELU ETELÄ-SAVON KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Toivolan Vesihuollon Osuuskuntaa vastaan nostettua kannetta soviteltiin Etelä-Savon käräjäoikeudessa 13.1.2022. Osuuskunnan hallituksen puolelta sovitteluun osallistuivat Vesa Jähi, Matti Malkamäki ja Seppo Siljama. Kanteen nostajat sekä heidän asiamiehensä olivat paikalla, sovittelun puheenjohtajana toimi laamanni Marja Virtanen.

Sovittelu sujui hyvässä hengessä ja kiistanalaisista asioista pystyttiin keskustelemaan asiallisesti. Kanteen mukaiset vaatimukset oli täytetty ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa 21.11.2021, näin ollen sovittelussa ei enää näitä kanteen asioita käsitelty, vaan sovittelussa keskityttiin ainoastaan kantajien vaatimukseen heidän kulujensa korvaamisesta.

Kulukorvauksesta keskusteltiin pitkään ja kantajat suostuivat osuuskunnan hallituksen esitykseen. Esityksen mukaan osuuskunta suostuu korvaamaan kantajille 600 euroa osittaista kulukorvausta. Sovittelun puheenjohtaja vahvisti esityksen, eikä päätöksestä voi valittaa. Kantajien muut mahdolliset kulut jäävät kantajien itsensä korvattaviksi.

Sovittelun puheenjohtaja julkaisi sovittelun päätöksen 21.2.2022, jolloin ylimääräisen osuuskuntakokouksen valitusaika on myös päättynyt. Sovittelun päätös julkaistaan myös Toivolan vesihuollon osuuskunnan nettisivulla.

Osuuskunnan hallitus on tyytyväinen syntyneeseen ratkaisuun ja toivoo, että tämän jälkeen voidaan keskittyä jälleen osuuskunnan normaaliin työhön. Viime toukokuussa alkanut kiista aiheutti paljon keskustelua osuuskunnan jäsenistössä ja hallitus toivookin, että tämän kaltaiset mahdolliset kiista-asiat pystyttäisiin ratkaisemaan tulevaisuudessa osuuskunnan omassa piirissä ilman oikeudenkäyntejä.

Nyt kun kiista-asia on saatu päätökseen, jatkamme normaalisti kohti vuoden 2022 sääntömääräistä vuosikokousta. Toivottavasti pääsemme pitämään sen aikataulun mukaisesti heti, kun säännöt sen sallivat.

 

Toivolan vesihuollon osuuskunnan hallitus

 

27.02.2022Sovitteluoikeudenkäynnin ratkaisu
16.05.2022VUOSIKOKOUSKUTSU
03.05.2022Tiedote 1/2022
20.01.2022Mikkelin ympäristöpalvelujen tiedote