Vastaus selvityspyyntöihin

18.08.2021

SAATAVIEN TILANNE 11.7.2021

Hallitukselle toimitettiin 17.8.2021 tieto osuuskunnan saatavien tilanteesta 11.7.2021.

Saatavia oli yhteensä 26275,10 euroa. Useamman saatavan eräpäivä oli 21.7.2021, joten suurin osa tuosta summasta "kotiutuu" silloin. Summassa on myös mukana liittymismaksu 12787,12 euroa, joka maksetaan kolmessa erässä osuuskunnan tilille sopimuksen mukaisesti.

LIITTYMISMAKSUT TASE-ERITTELYTILILLÄ 2751

Pekka Marilan kysymys koskien tase-erittelyn tiliä 2751 Liittymismaksut, miksi Ollikanhiekantien liittyjillä on liittymismaksun suuruus 7950,45€? 

Ollikanhiekan alueen liittyjien kanssa sovittiin, että he vastaavat kaikista rakentamisen ylimenevistä kustannuksista. Nämä kustannukset on tiliöity liittymismaksuiksi, koska ylimenevät kustannukset palautetaan liittyjille takaisin, jos alueelle tulee muita liittyjiä lisää ja heidän rakentamisistaan jää rahaa yli. (Osuuskuntakokouksen 2019 päätöksen mukaan)

Kyseinen 7950,45 euroa on siis lisämaksuja rakentamisen ylimenevistä kustannuksista.

4775€+1500€+1675,45€ = 7950,45€

Kyseessä olevassa liittymässä oli lisäksi omistajavaihdos ja liittymismaksut jakautuivat kahdelle.

Toivolan vesihuollon osuuskunnan hallitus

18.08.2021Vastaus selvityspyyntöihin
12.08.2021VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA