Tervetuloa Toivolan vesihuollon osuuskunnan kotisivuille.


Toivolan vesihuollon osuuskunta on vesihuoltolaitos, joka on perustettu Vihantasalmen ja Toivolan alueiden vesihuollon turvaamiseksi 24.4.2006.

Laitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä ja vastaanottaa kiinteistön jätevedet ja toimittaa ne Mäntyharjun kunnan vesilaitoksen puhdistamolle. Osuuskunnalla ei ole omaa vedenottamoa, vaan ostamme jakeluun menevän veden Mäntyharjun kunnan vesilaitokselta.